Antroposofi og kitsch

«Fra den makten som binder alle vesener,befrir det mennesket seg, som overvinner seg selv.» [1] – Johann Wolfgang von Goethe I den tynne, men innholdsmessig tungt fordøyelige boken Politisk kitsch [2], gir den tyske filosofen Alexander Grau [3] følgende definisjon av begrepet kitsch: «Kitsch er verdensflukt i egentlighetens sjargong. Den foregir å være noe den […]

Postet 28.03.2023

Missolonghi Blues

I essaysamlingen De unge døde [1] omtaler Nordahl Grieg seks engelske diktere. Blant dem er George Gordon Byron, den 6. Lord Byron.I samtiden fascinerte Lord Byrons liv og diktning en hel verden. Hans litterære innflytelse strakte seg fra Pusjkins Moskva til Goethes Weimar. Byrons omfangsrike litterære produksjon spenner fra korte stemningsdikt til de lengre og […]

Postet 23.02.2023

En reise med tidsmaskinen

«Hva er kjærlighet? Hva er det å skape? Hva er en stjerne? slik spør det siste mennesket og blunker.» [1] – Friedrich Nietzsche I en tidligere artikkel [2] viste jeg til foredragene i Ungdomskurset [3] fra 1922 hvor Rudolf Steiner i forbindelse med Friedrich Nietzsches (1844-1900) bok Avgudenes undergang, eller hvordan man filosoferer med hammeren, uttaler […]

Postet 30.11.2022

Menneskeåndens revoltering

I sin biografi om Henrik Ibsen [1] skriver Ivo de Figueiredo at Ibsen mot slutten av 1870, ett år etter premieren på De unges Forbund på Christiania Theater i oktober 1869, i et brev til Georg Brandes [2] tok farvel med arven fra de store revolusjonene i 1789, 1830 og 1848. Begrepene trenger å gis […]

Postet 27.06.2022

Om å skape ut av intet

Noe forenklet kan man si at den klassiske filosofien slik vi kjenner den, kulminerer med Friedrich Nietzsche. Å filosofere var for Nietzsche noe langt mer enn en uforpliktende tankeøvelse. Det var en eksistensiell kamp. Steiner oppsummerer forskjellen mellom Nietzsche og andre filosofer slik: «Andre tenker filosofien; Nietzsche måtte leve filosofien». [1] Selvfølgelig slutter ikke filosofihistorien […]

Postet 08.11.2021

Individet og «det godes» problem

Dette følgende er noen betraktninger basert på Bernard Lievegoeds bok Menneskehetens åndelige utvikling [1]. Boken ble først utgitt i 1990, men kom på norsk i 2021. I den skriver Lievegoed at i tidens kaotiske og uoversiktlige situasjon må forskjellige åndsstrømninger, som til dels virker mot hverandre, integreres for at menneskeheten skal komme videre. I følge […]

Postet 07.11.2021

Helvete er de andre

Om de konfliktsky og deres skygger I artikkelen «Filosofiens utilstrekkelighet» delte Johann Gottlieb Fichte og jeg en flaske rom om bord på en flåte. Mens Fichte vandret på jorden, spiret det fremdeles i ideenes og filosofiens åker. Dessverre var han et av de siste friske skuddene som skjøt frem i Vestens kulturlandskap før de naturvitenskapelige […]

Postet 19.12.2018

Filosofiens utilstrekkelighet

Om den konstruerte virkeligheten og forlorne kaniner I artikkelen «Hva vil man med Steinerpedagogikken?» kom jeg inn på hvordan menneskenes bevissthet i vår tid er innkapslet i de naturvitenskapelige begrepene. Vanetenkning gjør at man lett tror at disse begrepene er like «naturlige» og evig uforanderlige som solens gang over firmamentet. Det er de ikke. De […]

Postet 05.12.2018

Hva vil man med Steinerpedagogikken?

”Grå er all teori, men livets gylne tre er grønt.” – Goethe: Faust Det kan virke som om det hersker en viss usikkerhet om hva Steinerpedagogikken er, og hva man vil med den. Samtidig kan man få inntrykk av at antroposofien oppleves som noe, om ikke fremmed, så i hvert fall noe på nippet nær […]

Postet 25.11.2018